skoollied

‘n Man wat getoon het heldemoed,
Besiel ons met heil’ge gloed;
Met sy hartlike daad,
En sy geesryke raad,
Om voort te streef
Alle vrees te verlaat
Is die Aliwal Hoërskool Leus!
“Ito, Audentior Ito!”
Up to the end of the play.
For the best part of life
Is the thick of the strife,
We’ll make that clear
To the world and his wife
In the Aliwal High School Way.