vakkeuses

1

Afrikaans Huistaal

Afrikaans Addisionele Taal

2

Engels

Engels Addisionele Taal

3

Wiskunde

Wiskunde Geletterdheid

4

Lewens​​​oriëntering

5

Aardrykskunde

Gasvryheidstudies

Besigheidstudies