missie

Ons, die Hoërskool Aliwal-Noord, strewe daarna om ‘n omgewing te skep waarin elke leerling in sy totaliteit, volgens sy eie potensiaal,  maksimaal ontwikkel.

AUDENTIOR ITO – DAADKRAGTIG VORENTOE

visie

Vir die Hoërskool Aliwal-Noord gaan dit om die kind en staan Christus sentraal in alles wat die kind raak. Dit is dan ons strewe om vanuit bogenoemde uitgangspunt elke kind tot sy volle akademiese potensiaal te laat ontwikkel en as gebalanseerde mens sy talente op sportgebied en kulturele gebied maksimaal te laat gedy.
In die proses wil die skool die gemeenskap en ouerhuis as vennote betrek om, op ‘n geordende en verantwoordelike wyse, ‘n finansieel geborge omgewing daar te stel waarin bogenoemde bereik kan word.